2231022200

OCT – ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Τι είναι η Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT);

Η Οπτική Τομογραφία – ΟCT είναι μία μη επεμβατική μέθοδος τομογραφικής απεικόνισης της δομής του αμφιβληστροειδούς και του προσθίου ημιμορίου του ματιού που αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία. Η απεικόνιση είναι ανάλογη αυτής της βιοψίας του ιστού αλλά στο ζωντανό οργανισμό( in vivo). Τα νεότερης γενιάς μηχανήματα, όπως το iVue SD-OCT της εταιρίας Oprovue που διαθέτει το ιατρείο, είναι σε θέση μέσω κατάλληλου λογισμικού να προσφέρουν και τρισδιάστατη απεικόνιση των δομών του οφθαλμού (3D-OCT).

Η Οπτική Τομογραφία ΟCT έχει αναδειχθεί στην κατεξοχήν μέθοδο διάγνωσης και παρακολούθησης των περισσοτέρων παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, στη διερεύνηση του παθογενετικού τους μηχανισμού και στον ποσοτικό προσδιορισμό ορισμένων παραμέτρων του. Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της οπτικής τομογραφίας στη μελέτη και παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών. Νεότερο πεδίο εφαρμογής  της είναι η απεικόνιση του προσθίου τμήματος του ματιού (κερατοειδής- φακός).


Πότε γίνεται η Οπτική Τομογραφία;


Η τομογραφική απεικόνιση με την οπτική τομογραφία ΟCT παρουσιάζεται ιδιαίτερα σημαντική στην καθημερινή κλινική πράξη και ειδικότερα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1.Αμφιβληστροειδής (Βυθός)


Γρήγορη και ανώδυνη εξέταση, πραγματική επανάσταση στη διαγνωστική προσπέλαση των παθήσεων του βυθού του οφθαλμού, το OCT παρέχει την δυνατότητα λήψης εικόνων υψηλής ανάλυσης της ωχράς κηλίδας και του οπτικού νεύρου στις ακόλουθες παθήσεις:
  • Διάγνωση & Παρακολούθηση της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς (ΗΕΩ)

Η ΟCT είναι απολύτως απαραίτητη εξέταση προκειμένου να εκτιμηθεί η ανταπόκριση της θεραπείας με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις anti-VEGF παραγόντων και να ληφθεί απόφαση για επανάληψη της θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς που πάσχουν από υγρή μορφή Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς.

  • Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια - Ωχροπάθεια


Η ικανότητα εκτίμησης του πάχους του αμφιβληστροειδούς και της αντικειμενικής καταγραφής του ενδοαμφιβληστροειδικού οιδήματος καθιστούν την εξέταση πολύ χρήσιμη στην παρακολούθηση του διαβητικού οιδήματος της ωχράς.

  • Αγγειακές παθήσεις αμφιβληστροειδούς : Απόφραξη φλέβας ή αρτηρίας αμφιβληστροειδούς.
  • Χειρουργικές παθήσεις αμφιβληστροειδούς : Οπή Ωχράς, Επαμφιβληστροειδική ΄Ινωση, Υαλοειδοαμφιβληστροειδική ΄Ελξη
  • Κυστοειδές οίδημα της ωχράς
  • Κεντρική ορώδης χοριοειδοαμφιβληστροειδοπάθεια (CSR)

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η χορήγηση της θεραπευτικής αγωγής για τις παραπάνω παθήσεις (Ενδοβόλβιες Ενέσεις Lucentis®) από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ γίνεται μόνο μετά από την εξέταση με OCT.


2. Διάγνωση και παρακολούθηση Γλαυκώματος


Η σπουδαιότητα της ΟCT, εκτός των παθήσεων του αμφιβληστροειδούς, διαπιστώνεται επιπλέον στη μελέτη και παρακολούθηση των γλαυκωματικών ασθενών. Η δυνατότητα που προσφέρεται μέσω της OCT, με την ποσοτική καταγραφή του πάχους της στιβάδας των νευρικών ινών περιθήλαια, επιτρέπει την αντικειμενική εκτίμηση των μορφολογικών μεταβολών που συμβαίνουν στη γλαυκωματική νευροπάθεια.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει  η μέτρηση των γαγγλιακών κυττάρων των αμφιβληστροειδούς (GCC) που συμβαίνει πολύ νωρίς στη πορεία του γλαυκώματος και είναι διαθέσιμη στο μηχάνημα iVue SD-OCT που διαθέτει το ιατρείο. Επιτυγχάνουμε  με τον τρόπο αυτό την πρώιμη διάγνωση της νόσου πριν ακόμη αυτή προκαλέσει βλάβη στα οπτικά πεδία αλλά και την ποσοτική εκτίμηση της πορείας της.

Επιπλέον, η περιγραφή της ανατομικής βλάβης του οπτικού νεύρου στο γλαύκωμα, όπως αποδίδεται με την OCT, είναι ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο για την πρώιμη διάγνωση της νόσου, τη βαθμονόμηση και εξέλιξή της. Τα ευρήματα της εξέτασης σε συνδυασμό με τα δεδομένα από την Αυτόματη Περιμετρία (Οπτικά Πεδία) αποτελούν το κλειδί για την εκτίμηση των γλαυκωματικών βλαβών.


3. Πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού

  • Μέτρηση το κεντρικού πάχους του κερατοειδούς απαραίτητη για την εκτίμηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και την παρακολούθηση του γλαυκώματος.
  • Παχυμετρικός χάρτης του κερατοειδούς χρήσιμος στην προεγχειρητική εκτίμηση πριν από το Laser μυωπίας και στην πρώιμη διάγνωση παθήσεων όπως ο κερατόκωνος.
  • Ποσοτική μέτρηση της γωνίας του προσθίου θαλάμου η οποία γίνεται χωρίς επαφή με τον οφθαλμό και αντικαθιστά τη δυσάρεστη για τον ασθενή εξέταση της γωνιοσκοπίας.
  • Εκτίμηση των παθήσεων και των τραυμάτων του κερατοειδούς, του προσθίου θαλάμου και του φακού.Η OCT στο ιατρείο μας.

Το οφθαλμολογικό ιατρείο του κου Αθανασίου Ντούζγου είναι εξοπλισμένο με την πλέον σύγχρονη, φασματικής ανάλυσης οπτική τομογραφία iVue  SD-OCT της Optovue. Συγκρινόμενη με τις αντίστοιχες οπτικές τομογραφίες πρώτης γενιάς (Stratus OCT) η iVue SD-OCT πραγματοποιεί σαρώσεις υψηλότατης διακριτικής ικανότητας που αγγίζουν τα 5μm, σε χρόνο 70 φορές γρηγορότερα (26.000 έναντι 400 σκαναρισμάτων το δευτερόλεπτο). Επιπλέον η εξέταση δεν απαιτεί πλέον τη διαστολή της κόρης του οφθαλμού (μυδρίαση) συμβάλλοντας στην επιπλέον άνεση του εξεταζόμενου.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της iVue SD-OCT την καθιστούν πρωτοπόρο στην διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών που παρουσιάζουν παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, γλαύκωμα και παθήσεις του προσθίου τμήματος του οφθαλμού. Μέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, με άρτιες συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας, οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε οπτική τομογραφία iVue SD-ΟCT θα λάβουν άμεσα, αναλυτικά και τεκμηριωμένα τα αποτελέσματα της εξέτασής τους με στόχο πάντα την έγκαιρη και σωστή θεραπευτική τους αντιμετώπιση.